| home | personligt | portfolio | om skolan | länkgalleri |

LIA/praktik

Nackademins utbildningsmetod bygger på att teoretiska studier varvas med LIA, där LIA står för "Lärande i arbete". Modellen är framtagen i samarbete med näringslivet.

Med detta menas att en del av studietiden är förlagd ute i arbetslivet. Webbdesignprogrammet har två LIA perioder om 10 veckor vardera. Kommande LIA-period infaller veckorna 7 - 16, år 2006.

Denna modell ger både studenter och företagen fördelar. För studenterna att prova på arbetslivet, få nya kunskaper och vidareutveckling. Och för företagen arbetskraft och en utmärkt bas för nyrekrytering!

Med andra ord, en utmärkt win-win situation!

Copyright © Annika Karlsson, 2005
XHTML 1.0 / CSS 2.0